Almenü

2012. évi beszámóló

Az őszi idényben (2012-2013) csapatunk a 6. helyen végzett.

Tekézőink kettő férfi csapat a Pápa és Környéke bajnokságában szerepelnek a Pápa ELMAX Vasas pályán történő lebonyolítással. A két férfi csapat közül az egyik a "B", a másik a "C" osztályban szerepel a minden esztendőben egy bajnoki évadban történő kiírás szerint. A 2012-es évadban jelenleg folyik a bajnokság.

Szabadidősport keretében a minden esztendőben megrendezett falunapon egyesületünk egész napos sportrendezvényt szervez, kispályás labdarúgás, lányok-asszonyok kispályás labdarúgása, nős-nőtlen nagypályás labdarúgás, kispuska lövészet, 11-es rúgóverseny, férfi-női teke és egyéb sportügyességi versenyek vonatkozásában.

A sportkapcsolatok fejlesztése során 2012. évben a falunapon megrendezésre került öt település - Nagytevel, Adásztevel, Homokbödöge, Pápa Haas+Sohn - csapatai részvételével egy nagypályás labdarúgó torna.

A Nemzeti Együttműködési Alaphoz 2012. áprilisában pályázatot nyújtott be a Nagyteveli Sportegyesület NEA-12-M kódszámú felhívásra működési támogatás igénybevevésére.

A pályázatot NEA-MA-12-M-0142 azonosító számon nyilvántartásba vették.

A Támogatási Szerződés a fenti azonosító számon 2012. december hónapban aláírásra került, amely 250.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a Nagyteveli Sportegyesület részére 2012. május 11. - 2013. március 10. közötti időszakban megvalósult program költségek fedezésére. A pályázat önrésze 35.000,- Ft. A fentieknek megfelelően utazási költségek, sportfelszerelés pótlása, nevezési díjak, terembérleti díj (tekézők részére), könyvelés, orvosi vizsgálat, benzin üzemanyag költségei fűnyíráshoz kerülnek megvalósításra, illetve elszámolásra.

Az egyesület sportfejlesztési programja:

Sportegyesületünk 1993. évben került újjászervezésre a Veszprém megyében található 560 lélekszámú Nagytevel községben.

Jelenleg 2011-2012. bajnoki évadban anyagi és egyéb személyi okoknál fogva csak egy labdarúgó csapattal indulunk a Veszprém Megyei IV. osztályú bajnokságban.

A labdarúgáson kívül sportolóink egy férfi és egy női csapattal részt veszünk a Pápa és körzeti tekebajnokságban. Igazolt labdarúgó játékosaink létszáma 22 fő.

Labdarúgóink számára, illetve a sportpálya működtetése vonatkozásában az alábbi sportfejlesztési programot kívánjuk megvalósítani. A játékosok részére vásárolni szeretnénk:

22 db tréning-ruhát (alsó-felső) 176.000,- Ft
22 pár sportszárat 26.400,- Ft
22 pár futballcipőt 176.000,- Ft

A sportpálya biztonságát, valamint környezetvédelmet és kényelmet szolgáló infrastrukturális felszerelést és felújítást kívánunk végrehajtani az alábbiak szerint:

A kapuk mögé a meglévő tartókra a régi hálók elhasználódása végett
2 db 4 m x 24 m-es védőháló felszerelése 160.000,- Ft
1 pár nagykapu háló 30.000,- Ft
a meglévő korlát mellé szerelt keményfa padlóból készült ülőpad festése (120 férőhelyes) 30.000,- Ft
továbbá a pálya használatához szükséges az önkormányzat tulajdonában lévő kis traktor után köthető
1 db gyeplazító adapter 40.000,- Ft
1 db levél- és fűfelszedő adapter 80.000,- Ft
Fenti költségek összesen: 718.400,- Ft

Ezen összegből az önrész 215.520,- Ft, mely az egyesület részéről biztosított.

A következő évadban tervezzük az utánpótlás felkutatását a Bozsik programhoz. Az ön-kormányzat tulajdonában lévő sportpálya mellett lévő terület alkalmas 1 db 20 x 40 m-es bekerített salakos pálya és 1 db 20 x 40 m-es pálya (füves grund) kialakítására a fenti program indításához. Jelen pályázatunkban az utánpótlás támogatására nem pályázunk.

Örömünket fejezzük ki, hogy részt vehetünk ezen a pályázaton, bízunk pályázatunk sikerében és készen vagyunk az abban foglaltak megvalósítására.

Az egyes projektekre igényelt támogatások jogcímenkénti összege:

JogcímÖnrészTámogatásÖsszesen
Személyi jellegű ráfordítások000
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás215.520,-502.880,-718.400,-
Utánpótlás-nevelési feladatok000
Általános képzéssel összefüggő feladatok000
Szakképzéssel összefüggő feladatok000
Közreműködői költségek000
Összesen215.520,-502.880,-718.400,-

A fenti támogatási összegek a Szándéknyilatkozatokban foglaltak szerint négy támogató felajánlása alapján
   - FAVE FAIPARI GYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. 9533 Nemesszalók, Ady u. 10., képviselője: Németh Ferenc,
   - T-OIL 2000 Kft. Ganna, Fő u. 53., képviselője: Takács József,
   - Finisher 2003 Kft. Pápa, Radnóti u. 12., képviselője: Kiss Szilárd,
   - Sándor-Fa Faipar és Kereskedelmi Kft. Nagytevel, Rákóczi u. 14., képviselője: Sándor Attila
által kerülnek átadásra és azt követően felhasználásra, amelyet ezúton köszönünk. A felhasználás 2013. évben valósul meg.


Nagytevel, 2012. december

Nagy László

SE elnök