Almenü

2011. évi beszámóló

Az őszi idényben csapatunk az 5. helyen végzett.

Tekézőink kettő férfi és egy női csapat a Pápa és Környéke bajnokságában szerepelnek a Pápa ELMAX Vasas pályán történő lebonyolítással. A női csapatunk az "A" osztályban, a két férfi csapat közül az egyik a "B", a másik a "C" osztályban szerepel a minden esztendőben egy bajnoki évadban történő kiírás szerint. A 2011-es évadban jelenleg folyik a bajnokság.

Szabadidősport keretében a minden esztendőben megrendezett falunapon egyesületünk egész napos sportrendezvényt szervez, kispályás labdarúgás, lányok-asszonyok kispályás labdarúgá-sa, nős-nőtlen nagypályás labdarúgás, kispuska lövészet, 11-es rúgóverseny, férfi-női teke és egyéb sportügyességi versenyek vonatkozásában.

A sportkapcsolatok fejlesztése során 2010. évben a falunapon megrendezésre került négy település - Nagytevel, Adásztevel, a Tolna megyei Tevel és egy osztrák csapat, Sommerein - csapatai részvételével egy nagypályás labdarúgó torna.

A torna végeredménye:

1. Tevel 819 pont
2. Nagytevel 544 pont
3. Adásztevel124 pont
4. Sommerein 3100 pont

Továbbá egyesületünk a sportkapcsolatok fejlesztése révén részt vett a korábbi években Tevel községben megrendezett sporteseményen és Sommerein községben szintén úgynevezett sport-fesztiválon.

A szabadidő hasznos kitöltése céljából egyesületünk és a helyi "Nagytevel községért és a nagyteveli fiatalokért" Közalapítvány március 15-én egész napos sportprogramot (Ünnepeljük március 15-t sporttal! felhívás alapján) hirdetett meg kizárólag a lakosság részére korhatárra való tekintet nélkül. A programban szerepelt kispályás utcabajnokság, darts, íjászat, tenisz, asztali tenisz és csocsó. Az első alkalommal megrendezett tömegsport versenyen kb. 80 sze-mély vett részt.

A sport fejlesztési program keretében 2011-2012. bajnoki évadra igényt nyújtottunk be - tárgyi eszköz, beruházás, felújítás - jogcímre és a Magyar Labdarúgó Szövetség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás keretében jóváhagyta az egyesület számára a kért 502.880,- Ft támogatási összeget.

A fenti támogatás igénybe vehető a sportról szóló 2004. évi I. törvény és a társasági adóról és osztalék adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján. Ezúton kérjük az érdekelteket (adózókat), hogy támogassák egyesületünket.

Az egyesület sportfejlesztési programja:

Sportegyesületünk 1993. évben került újjászervezésre a Veszprém megyében található 560 lélekszámú Nagytevel községben.

Jelenleg 2011-2012. bajnoki évadban anyagi és egyéb személyi okoknál fogva csak egy labdarúgó csapattal indulunk a Veszprém Megyei IV. osztályú bajnokságban.

A labdarúgáson kívül sportolóink egy férfi és egy női csapattal részt veszünk a Pápa és körzeti tekebajnokságban. Igazolt labdarúgó játékosaink létszáma 22 fő.

Labdarúgóink számára, illetve a sportpálya működtetése vonatkozásában az alábbi sportfejlesztési programot kívánjuk megvalósítani. A játékosok részére vásárolni szeretnénk:

22 db tréning-ruhát (alsó-felső) 176.000,- Ft
22 pár sportszárat 26.400,- Ft
22 pár futballcipőt 176.000,- Ft

A sportpálya biztonságát, valamint környezetvédelmet és kényelmet szolgáló infrastrukturális felszerelést és felújítást kívánunk végrehajtani az alábbiak szerint:

A kapuk mögé a meglévő tartókra a régi hálók elhasználódása végett
2 db 4 m x 24 m-es védőháló felszerelése 160.000,- Ft
1 pár nagykapu háló 30.000,- Ft
a meglévő korlát mellé szerelt keményfa padlóból készült ülőpad festése (120 férőhelyes) 30.000,- Ft
továbbá a pálya használatához szükséges az önkormányzat tulajdonában lévő kis traktor után köthető
1 db gyeplazító adapter 40.000,- Ft
1 db levél- és fűfelszedő adapter 80.000,- Ft
Fenti költségek összesen: 718.400,- Ft

Ezen összegből az önrész 215.520,- Ft, mely az egyesület részéről biztosított.

A következő évadban tervezzük az utánpótlás felkutatását a Bozsik programhoz. Az ön-kormányzat tulajdonában lévő sportpálya mellett lévő terület alkalmas 1 db 20 x 40 m-es bekerített salakos pálya és 1 db 20 x 40 m-es pálya (füves grund) kialakítására a fenti program indításához. Jelen pályázatunkban az utánpótlás támogatására nem pályázunk.

Örömünket fejezzük ki, hogy részt vehetünk ezen a pályázaton, bízunk pályázatunk sikerében és készen vagyunk az abban foglaltak megvalósítására.

Az egyes projektekre igényelt támogatások jogcímenkénti összege:

JogcímÖnrészTámogatásÖsszesen
Személyi jellegű ráfordítások000
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás215.520,-502.880,-718.400,-
Utánpótlás-nevelési feladatok000
Általános képzéssel összefüggő feladatok000
Szakképzéssel összefüggő feladatok000
Közreműködői költségek000
Összesen215.520,-502.880,-718.400,-

Nagytevel, 2011. november 16.

Nagy László

SE elnök